Topic: ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK และ YCT วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 Posted: 2019-03-05  

 ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK YCTวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลาสอบ HSK

HSK ระดับ 2, 4,6 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. (รับใบเข้าห้องสอบเวลา 8.00)
HSK ระดับ 1, 3, 5 เริ่มสอบเวลา 13.30 น.(รับใบเข้าห้องสอบเวลา 12.00)
ห้องสอบ HSK ช่วงเช้า
HSK ระดับ 2 อาคารสถาบันภาษา 2 ห้อง 104/1และ 316
HSK ระดับ 4 อาคารสถาบันภาษา 2 ห้อง 124และ104
HSK ระดับ 6 อาคารสถาบันภาษา 1 ห้อง 206
YCT ระดับ 1 อาคารสถาบันภาษา 1 ห้อง 314/1
YCT ระดับ 2 อาคารสถาบันภาษา 1 ห้อง 209
ห้องสอบ HSK ช่วงบ่าย
HSK ระดับ 1 อาคารสถาบันภาษา 2 ห้อง 104 และ 124
HSK ระดับ 3 อาคารสถาบันภาษา 2 ห้อง 104/1และ 316
HSK ระดับ 5 อาคารสถาบันภาษา 1 ห้อง 314/1
หมายเหตุ:
1. ผู้สอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมใส่รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ
2. ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนหนึ่งชั่วโมง เพื่อมารับใบเข้าห้องสอบที่ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษามช. และเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบ
3. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคือ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริง ที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (ตรงกับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ) ดินสอสองบี ยางลบ
4. ถ้าหากผู้ที่สมัครสอบและทำการชำระเงินเรียบร้อยไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ รบกวนโทรแจ้งทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-759 โดยด่วนที่สุด

รายชื่อ HSK

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่