Topic: ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 Posted: 2019-02-04  

 ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ  YCT วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 เวลาสอบ YCT

            YCT ทุกระดับ เริ่มสอบเวลา 09.00 น.

ห้องสอบ YCT

          YCT ระดับ 1   อาคารสถาบันภาษา   มี 2 ห้องสอบ  ห้อง  104  และ ห้อง104/1

        YCT ระดับ 2   อาคารสถาบันภาษา  มี 2 ห้องสอบ  ห้อง  124  และ ห้อง314A

        YCT ระดับ 3   อาคารสถาบันภาษา  ชั้น 3  ห้อง 320 

หมายเหตุ

1.ผู้สอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมใส่รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

2.ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนครึ่งชั่วโมง เพื่อมารับใบเข้าห้องสอบที่ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มช. และเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบ

3.สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคือ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริง ที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (ตรงกับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ) ดินสอสองบี ยางลบ

 4.ถ้าหากผู้ที่สมัครสอบและทำการชำระเงินเรียบร้อยไม่พบรายชื่อปรากฎอยู่ในตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ รบกวนโทรแจ้งทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-759 โดยด่วนที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่