Topic: ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 Posted: 2018-12-25  

 

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ  HSKK วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลาสอบ HSKK

   HSKK รับใบเข้าห้องสอบเวลา 15.30 น. ณ ชั้น 2  ห้อง 219 อาคารสถาบันภาษา มช.

ห้องสอบ HSKK

HSKK ระดับกลาง อาจารย์ผู้คุมสอบจะเป็นผู้นำท่านไปยังสถานที่สอบ

หมายเหตุ

1.ผู้สอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมใส่รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

2.ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนหนึ่งชั่วโมง เพื่อมารับใบเข้าห้องสอบที่ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มช. และเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบ

3.สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคือ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริง ที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (ตรงกับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ) ดินสอสองบี ยางลบ

4.ถ้าหากผู้ที่สมัครสอบและทำการชำระเงินเรียบร้อยไม่พบรายชื่อปรากฎอยู่ในตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ รบกวนโทรแจ้งทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-759 โดยด่วนที่สุด

รายชื่อผู้สอบ HSKK

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่