Topic: ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 Posted: 2018-12-25  

 ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ  HSK   วันที่   01 มกราคม พ.ศ. 2562

 

เวลาสอบ HSK

HSK ระดับ 24,6        เริ่มสอบเวลา 09.00 น. (รับใบเข้าห้องสอบเวลา 8.00)

HSK ระดับ 135      เริ่มสอบเวลา 13.30 น.(รับใบเข้าห้องสอบเวลา 12.00)

ห้องสอบ HSK ช่วงเช้า

HSK ระดับ 2   อาคารสถาบันภาษา  ชั้น 3  ห้อง 316

HSK ระดับ 4   อาคารสถาบันภาษา มี 1 ห้องสอบ104/1และ104

            HSK ระดับ 6  อาคารสถาบันภาษา  ชั้น 1 ห้อง 124

ห้องสอบ HSK ช่วงบ่าย

HSK ระดับ 1   อาคารสถาบันภาษา  ชั้น 1  ห้อง 124

HSK ระดับ 3   อาคารสถาบันภาษา มี 1 ห้องสอบ104/1และ104

HSK ระดับ 5   อาคารสถาบันภาษา  ชั้น 3  ห้อง 316

หมายเหตุ

1.ผู้สอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมใส่รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

2.ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนหนึ่งชั่วโมง เพื่อมารับใบเข้าห้องสอบที่ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มช. และเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบ

3.สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคือ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริง ที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (ตรงกับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ) ดินสอสองบี ยางลบ

4.ถ้าหากผู้ที่สมัครสอบและทำการชำระเงินเรียบร้อยไม่พบรายชื่อปรากฎอยู่ในตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ รบกวนโทรแจ้งทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-759 โดยด่วนที่สุด

รายชื่อผู้สอบ HSK

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่