Topic: ตารางสอบ YCT, HSK, HSKK ตลอดปี 2557 Posted: 2014-01-08  

 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้กำหนดจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และHSKK (สอบพูด) ตลอดปี 2557 ดังนี้

ครั้งที่
วันที่สอบ
ระยะเวลารับสมัคร
ครั้งที่สอบ HSKK (สอบพูด)
1
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
6 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
ไม่มีสอบ HSKK
2
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
23 ธันวาคม 56 -10 กุมภาพันธ์ 2557
 จัดสอบ HSKK ด้วย
3
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557
13 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557
ไม่มีสอบ HSKK
4
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
10 มีนาคม - 4 เมษายน 2557
 จัดสอบ HSKK ด้วย
5
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
7 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557
ไม่มีสอบ HSKK
6
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557
12 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557
ไม่มีสอบ HSKK
7
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
16 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2557
ไม่มีสอบ HSKK
8
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2557
ไม่มีสอบ HSKK
9
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557
14 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557
จัดสอบ HSKK ด้วย
10
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
8 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
ไม่มีสอบ HSKK
11
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
6 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
จัดสอบ HSKK ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ตลอดปี 2557   ดังนี้

ครั้งที่
วันที่สอบ
ระยะเวลารับสมัคร
1
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557
23 ธันวาคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557
2
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557
17 มีนาคม - 18 เมษายน 2557
3
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
23 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2557
4
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557

 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่