ข่าวสารและกิจกรรม
ห้องเรียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 2019-05-07
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK และ YCT วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 2019-03-05
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 2019-03-05
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2019-02-04
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK HSKK ของวันที่ 02 ธันวาคม 2561 2019-02-04
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 2018-12-25
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 2018-12-25
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 2018-12-25
ใบสมัครสอบ HSK HSKK YCT ฉบับใหม่ 2018-12-12
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK ของวันที่ 14 ตุลาคม 2561 2018-12-03
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2561 2018-11-27
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2561 2018-11-26
ตารางสอบHSK HSKK YCT BCT ประจำปี 2019 2018-11-05
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 16 กันยายน 2561 2018-11-02
ประกาศการยื่นสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภททุน 1 ภาคการเรียน เริ่มเรียน มีนาคม 2562 2018-10-30
เปิดอบรมติวสอบ HSK/HSKK ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2018-10-30
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2018-10-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ HSK ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2018-10-11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ ศูนย์สอบโรงเรียนลำปางกัลยาณี HSK วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2018-10-11
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2018-10-11
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และ YCT 25 สิงหาคม 2561 2018-10-03
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 2018-09-28
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 2018-09-28
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK HSKKของวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 2018-09-04
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 2018-08-27
เปิดอบรม HSK ระดับ 2/3/4/5/6 2018-08-16
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 2018-08-02
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 2018-08-02
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 10 มิถุนายน 2561 2018-08-02
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2561และYCT 12 พฤษภาคม 2561 2018-07-05
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 22 เดือน เมษายน 2561 2018-07-03
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2018-06-19
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2018-06-19
เปิดอบรม HSK ระดับ 2/3/4/5/6 2018-05-24
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 2018-05-21
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK, ของวันที่ 24 เดือน มีนาคม 2561 2018-05-10
เปิดอบรม HSK ระดับ 3 2018-05-09
ประกาศเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนประจำท้องถิ่นสำหรับชาวต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน 2018-05-02
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK,HSKK วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 2018-04-26
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 2018-04-25
The third scholarship interview of CICMU will be held on April 17th, 2018 2018-04-05
ระกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 2018-04-04
ข้อควรทราบในการรับผลสอบของ HSK HSKK วันที่11 กุมภาพันธ์ 2561 YCT วันที่3 กุมภาพันธ์ 2561 2018-03-30
เปิดอบรม HSK ระดับ 1/5(Volume 1) 2018-03-29
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบHSKของวันที่20 มกราคม 2561 2018-03-20
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 24 มีนาคม 2561 2018-03-15
ตารางสอบ HSK、HSKK、YCT、BCT ปี2561 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-03-07
เปิดอบรม HSK ระดับ 3 / 4 / 6 2018-02-27
ประกาศวันเวลาสัมภาษณ์ทุนขงจื่อ 2018-02-07
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK ของวันที่ 3 ธันวาคม 2560 2018-02-02
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK, HSKK วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 2018-01-30
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 2018-01-28
ทุนการศึกษา ปี 2018 2018-01-19
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, YCT ของเดือนพฤศจิกายน 2560 2018-01-17
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 20 มกราคม 2561 2018-01-16
เปิดอบรม HSK 5 2018-01-16
เปิดอบรม HSK ระดับ 3 4 2017-12-04
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 15 ตุลาคม 2560 2017-12-01
เปิดอบรม HSK ระดับ 6 2017-11-29
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK, HSKK วันที่ 3 ธันวาคม 2560 2017-11-20
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK และ YCT เดือน พฤศจิกายน 2560 2017-11-03
ประกาศตารางสอบ HSK,HSKK,YCT,BCT ปี 2561 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-11-03
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 17 กันยายน 2560 2017-11-03
ประกาศให้ทราบ "อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ!!!!!" 2017-10-18
เปิดอบรม HSK ระดับ 2 3 4 5 2017-10-12
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK และ YCT ของเดือนสิงหาคม 2560 2017-09-25
ประกาศรายชือ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK,HSKK วันที่ 15 ตุลาคม 2560 2017-09-25
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 17 กันยายน 2560 2017-09-07
เปิดอบรม HSK ระดับ 1, 3, 4, 5, 6 2017-08-17
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK, YCT เดือนสิงหาคม 2560 2017-08-01
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK วันที่ 11 มิถุนายน 2560 2017-07-25
ประกาศตารางสอบวัดระดับภาษาจีน (การพูด) HSKK ปี พ.ศ. 2560 2017-06-27
ประกาศตารางสอบ HSK, HSKK,YCT,BCT ปี พ.ศ. 2560 2017-06-13
เรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อจะพูดภาษาจีนให้เหมือนคนจีนได้อย่างไร ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 2017-06-09
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, YCT ของเดือนเมษายน 2560 2017-06-07
ประกาศ "งด" รับสมัคร HSK ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2017-04-22
ประกาศ "งด" รับสมัครสอบภาษาจีน HSKK (การพูด) เดือนพฤษภาคม และ เดือนกรกฏาคม 2560 2017-03-27
ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2017 2017-03-08
วิธีการพิมพ์ผลคะแนน BCT 2017-02-20
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ฟรี!! 2017-02-12
ประกาศหมดวาระการทำงานอาจารย์สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-11-03
ศูนย์สอบ HSK และ YCT ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-10-28
รายละเอียดการสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT/BCT 2016-07-13
ใบสมัครสอบ HSK/HSKK/YCT/BCT 2016-07-13
ช่องทางการติอต่อ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-09
ทุนขงจื่อศึกษาต่อประเทศจีน ปี 2016 2016-03-22
คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี! 2015-10-13
ทุนขงจื่อ ประจำปีการศึกษา 2015 2015-03-13
ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครูยูนนาน ปีการศึกษา 2015 2015-01-27
ประกาศปรับค่าสอบวัดระดับภาษาจีนในประเทศไทย 2015-01-07
อธิบายการสอบภาษาจีนเชิงธุรกิจแบบใหม่ BCT (B) 2014-08-21
อธิบายการสอบภาษาจีนเชิงธุรกิจแบบใหม่ BCT (A) 2014-08-21
ค่ายภาษาจีนที่โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 2012-07-26
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Confucius Institute at Chiangmai University
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่