หลักสูตร
สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Confucius Institute at Chiangmai University
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่