ข่าวสารและกิจกรรม
ทั้งหมด
ห้องเรียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK และ YCT วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ YCT วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK HSKK ของวันที่ 02 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSKK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ HSK วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ใบสมัครสอบ HSK HSKK YCT ฉบับใหม่
ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK ของวันที่ 14 ตุลาคม 2561
หลักสูตร
ทั้งหมด
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Confucius Institute at Chiangmai University
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่